Είστε εδώ

Αρχική

Επιλογή Μαθητών ΣΤ Τάξης Για Σημαιοφόρους ? Παραστάτες - Κατάθεση Στεφάνου

Αγαπητοί γονείς

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ.79/1.8.2017, άρθρο 3, παρ.5, και με αριθμ. Πρωτ. Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ,  σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Η επιλογή πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης.

Στις σχολικές μονάδες με λειτουργία δύο (2) τμημάτων στη ΣΤ΄ τάξη

Με τη διαδικασία της κλήρωσης καθορίζεται η σειρά των τμημάτων που θα εκπροσωπούν τη σχολική μονάδα κατά τα δύο χρονικά διαστήματα δηλαδή, από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου και από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Οι σημαιοφόροι επιλέγονται με κλήρωση, ένας (1) από τους μαθητές του A? τμήματος για το χρονικό διάστημα έως 31 Ιανουαρίου και ένας (1) από τους μαθητές του Β΄ τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Κατά τον ίδιο τρόπο επιλέγονται πέντε (5) παραστάτες του Α? τμήματος και πέντε (5) παραστάτες του Β? τμήματος, καθώς και αντίστοιχα δύο (2) υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου του Α? τμήματος και δύο (2) υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου του Β? τμήματος. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στους μαθητές του κάθε τμήματος χωριστά και η τήρηση των προαναφερομένων είναι υποχρεωτική.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:40 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Η Διεύθυνση του Σχολείου

Για την εγκύκλιο "Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου" πατήστε εδώ.