Είστε εδώ

Αρχική

Σχολικός κανονισμός 2017-2018

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

(Σχολικό έτος 2017-2018)

 

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση.

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

 Με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων που στοχεύουν στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, σας γνωστοποιούμε μία σειρά κανόνων / θεμάτων, όπως αυτά απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

 1 . Προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών

 ·        Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

·        Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών είναι απαραίτητη για τη σωστή εκπαιδευτική διαδικασία και την ομαλή ροή του προγράμματος των μαθητών/τριών.

     Υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών είναι    

     αποκλειστικά οι γονείς / κηδεμόνες.

·        Η προσέλευση των μαθητών/τριών γίνεται από τις 08:00 - 08:15 από τις εισόδους της οδού «Καραϊσκάκη»

·        Οι μαθητές / τριες εισέρχονται στην αυλή του σχολείου χωρίς τη συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων (εκτός ειδικών περιπτώσεων, με την άδεια του υπεύθυνου εκπ/κού εφημερίας, π.χ. κινητικό πρόβλημα παιδιού κλπ).

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές/τριες στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών/τριών (8.00-8.15) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου ουδείς άλλος εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Στις 8.15, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων εκπ/κών κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές / τριες συγκεντρώνονται κατά τμήματα / τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο στην αυλή του σχολείου.

Η είσοδος/αυλόπορτα (επί της οδού Καραϊσκάκη) ανοίγει στις 7.55 και κλείνει στις 8.15.

     Μαθητής / τρια που καθυστερεί να προσέλθει εγκαίρως στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος/η να περάσει από το γραφείο της Διεύθυνσης για να ενημερώσει το λόγο καθυστέρησης. Μη έγκαιρη προσέλευση μαθητή / τριας στην αίθουσα, δημιουργεί πρόβλημα στην εκπ/κή διαδικασία.

Το σχολείο δεν διαθέτει θυρωρό ή υπεύθυνο εισόδου / εξόδου και οι εκπ/κοί μετά τις 8.15 είναι στις αίθουσές τους

       Πλαίσιο κειμένου:  «Οι θύρες εισόδου - εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για την ασφάλεια των παιδιών και για την αναίτια είσοδο ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του» Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται έγκαιρα ο/η δάσκαλος/δασκάλα του τμήματος.

 

·        Η αποχώρηση των μαθητών/τριών της Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ΄ τάξης του πρωινού κύκλου γίνεται 13:15 -13.20.

·        Οι μαθητές/τριες των τάξεων Α΄, B΄, Γ΄, αποχωρούν από την κεντρική έξοδο (επί της οδού Καραϊσκάκη).

·        Οι μαθητές/τριες των τάξεων Δ, Ε, και ΣΤ΄ αποχωρούν από την πάνω έξοδο επί της οδού Καραϊσκάκη».

       Οι γονείς περιμένουν τα παιδιά τους στις εξόδους

 

2. Ολοήμερο Πρόγραμμα

 

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.

·        Η φοίτηση των μαθητών/τριών που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα του ολοημέρου είναι υποχρεωτική.

 

Το σχολείο διαθέτει χώρο σίτισης με ψυγείο όπου διατηρούνται τα φαγητά των παιδιών. Η ώρα του φαγητού ? χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και ο/η υπεύθυνος/η εκπ/κός έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών/τριών.

 

·        Η αποχώρηση των μαθητών/τριών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται στις 4.00 μ.μ. Η αποχώρηση στις 3.00 μ.μ. επιτρέπεται  για τους/τις μαθητές/τριες για τους οποίους έχει δηλωθεί στην αίτησή τους αυτή  η ώρα(15.00)  αποχώρησης.

 

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 , εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2o 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1o 15νθημερο του Φεβρουαρίου.

 

3.  Ασφάλεια των μαθητών/τριών

 

·        Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα, στο σχολείο

για να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τις κεντρικές εισόδους της αυλής. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, πριν τις 7:55 και μετά τις 13.15 ή μετά τις 16:00 (για τους μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο) ανήκει αποκλειστικά στον γονέα/κηδεμόνα.

·        Αποχώρηση μαθητή/τριας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του γονέα με τον υπεύθυνο δάσκαλο του τμήματος (ή με τον εκπαιδευτικό ειδικότητας) ή της Διεύθυνσης και πάντα με συνοδό.

 

 

4. Διάλειμμα

 

       ? Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο  χώρο της αυλής. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή  τους  διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκπαιδευτικοί  ορίζουν το χώρο παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δεν μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

·        Στα διαλείμματα οι μαθητές/τριες παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών του σχολείου και για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς  που βρίσκονται στο χώρο της αυλής.

·        Οι μαθητές/τριες ανεβαίνουν τις σκάλες για να μπουν στις αίθουσες

   χωρίς να τρέχουν. Το ίδιο κάνουν και όταν κατεβαίνουν τις σκάλες, ώστε να    

   αποτρέπονται τα ατυχήματα.

·        Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, συγκεντρώνονται  έγκαιρα στο χώρο της αυλής  και προσέρχονται στην αίθουσά τους κατά τάξη/τμήμα  χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται. Πρέπει να έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους και να έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

·        Όλοι οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι προσεκτικοί, ώστε να μη ρυπαίνεται ο σχολικός χώρος, γι? αυτό τα χαρτιά και τα σκουπίδια  πρέπει να τα πετάνε στους κάδους απορριμμάτων/ανακύκλωσης του σχολείου.

 

 

5. Θέματα υγείας

 

·        Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010-Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

·        Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο οι γονείς να ενημερώνουν για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή για οποιοδήποτε  πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

·        Για τους μαθητές των τάξεων Α ?, Δ ? απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας (A.Δ.Υ.Μ.) .Το Α.Δ.Υ.Μ. έχει ισχύ τριών (3) σχολικών ετών για το Δημοτικό σχολείο(Αρ.Πρωτ.Φ.6/311/79278/Γ1/21-05-2014/ΥΠΑΙΘ).

·        Σε περίπτωση τραυματισμού παιδιού παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από τους εκπ/κούς και καλείται ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού.

·        Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού καλείται το ΕΚΑΒ για άμεση παροχή βοήθειας και συγχρόνως γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων. Σε περίπτωση που κληθεί ο γονέας/κηδεμόνας να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο, τότε συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση 1599 προς το σχολείο ότι παρέλαβε το παιδί του για περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

·        Εμβολιασμοί  : «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους».

Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε)ιδιώτες ιατρούς,

 

 

6. Γονείς/κηδεμόνες

 

Οι γονείς/κηδεμόνες του κάθε παιδιού

 

·        Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τα παιδιά τους και οφείλουν να προσέρχονται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης. Μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους κατά τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναγράφονται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και όχι στα διαλείμματα.

·        «Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες και μέρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και κατόπιν ενημέρωσης των δασκάλων ή της διεύθυνσης του σχολείου»  (2368/Γ2/9 -1-2007, Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ).

·        Μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο, όταν κρίνουν ότι είναι απαραίτητο, για να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα με τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση.

·        Οφείλουν να ενημερώνουν το/τη δάσκαλο/α του τμήματος για κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού τους για το καλό του. Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή μαθησιακό θέμα, οι γονείς οφείλουν να απευθύνονται πρωτίστως στον /στην υπεύθυνο δάσκαλο/α του τμήματος και στους εκπ/κούς που διδάσκουν στο τμήμα του παιδιού τους.

·        Οφείλουν να διαβάζουν /ή και να υπογράφουν όταν χρειάζεται, όλες τις ενημερωτικές ανακοινώσεις/δηλώσεις του σχολείου, που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι.

 

Για τις Απεργίες των εκπ/κών, οι γονείς ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα ποιος/α εκπ/κός απεργεί.

Οι  γονείς/κηδεμόνες του κάθε παιδιού οφείλουν  να παρευρίσκονται  το πρωί στον χώρο του σχολείου και να ενημερώνονται για τους εκπαιδευτικούς που απεργούν από τον Διευθυντή. Επίσης, με βάση το πρόγραμμα και με ευθύνη δική τους, τις ημέρες της απεργίας, μπορούν να φέρνουν και να παίρνουν τα παιδιά να παρακολουθούν τις ενδιάμεσες ώρες μαθημάτων, εκπαιδευτικών που τυχόν δεν απεργούν.

Την ημέρα της απεργίας μπορεί να υπάρξει σύμπτυξη του προγράμματος και οι μαθητές να σχολάσουν πιο νωρίς.

 

7. Άλλα θέματα

 

·        Κανένας ενήλικας(γονέας/κηδεμόνας) ΔΕΝ έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί στο χώρο του σχολείου.

·        Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνεται ο/η δάσκαλος/α του τμήματος και οι εκπ/κοί που διδάσκουν στο κάθε τμήμα, που είναι γνώστες των παραγόντων που επηρεάζουν την παιδαγωγική/διδακτική διαδικασία και τη συμπεριφορά των παιδιών.

·        Όσον αφορά στις σχολικές τσάντες, είναι απαραίτητο οι γονείς να φροντίζουν καθημερινά και να ελέγχουν τις τσάντες των παιδιών τους για να μην μεταφέρει το παιδί άσκοπα όλα τα βιβλία και τα τετράδια, αλλά μόνο τα απαραίτητα του καθημερινού προγράμματος. Γίνεται έλεγχος μην τυχόν και μεταφέρει στο σχολείο αντικείμενα αξίας ή που δεν χρειάζονται στο σχολείο (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολλά χρήματα κλπ) (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010).

 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

 

Στην ιστοσελίδα του σχολείου (http://1dim-karpen.eyr.sch.gr/) μπορούν να δημοσιεύονται δραστηριότητες της σχολικής ζωής με φωτογραφικό υλικό ή βίντεο των παιδιών μόνο όταν υπάρχει συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων.

 

 8. Υποστηρικτικές δομές

 Τμήμα Ένταξης- Παράλληλη στήριξη

Σχετικά με την υποστήριξη των μαθητών/τριών μέσω των Τμημάτων Ένταξης, προβλέπεται πρόταση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες (ΚΕΔΔΥ και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), και επιθυμία των γονέων για την υποστήριξη του παιδιού τους στο Τμήμα Ένταξης. Για τη λειτουργία τμήματος ένταξης προϋπόθεση είναι η φοίτηση τουλάχιστον 3 παιδιών με διάγνωση του ΚΕΔΔΥ( για φοίτηση σε τμήμα ένταξης).

Στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα ένταξης.


Για παροχή παράλληλης στήριξης, ένας γονέας/κηδεμόνας μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο σχολείο για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης στο παιδί του, συνυποβάλλοντας γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης (ΚΕΔΔΥ, τηλ 2237080127).

 Πλαίσιο κειμένου: Αρμόδιο όργανο για την εισήγηση παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕΔΔΥ / ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο  στο οποίο απευθύνεται ο γονέας/κηδεμόναςΣτήριξη σε μαθητές/τριες που δεν αυτοεξυπηρετούνται


Για τους/τις μαθητές/τριες που δεν αυτοεξυπηρετούνται προβλέπεται η στήριξη από ειδικό βοηθητικό προσωπικό(Ε.Β.Π.) κατόπιν αίτησης του γονέα/κηδεμόνα

 

Σχολικοί Σύμβουλοι

Γενικής Αγωγής: Αντωνάτου Μαρία

Ειδική Αγωγής: Λαμπατζή Λιάνα

 

"Οι εκπ/κοί του σχολείου συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους Γενικής και Ειδικής Αγωγής, με σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. Οι σχολικοί σύμβουλοι συνεργάζονται με τους εκπ/κούς αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης."

 

9. Έκτακτες ανάγκες (Σεισμός - Χιονόπτωση)

 

·        Για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών( Σεισμών-πυρκαγιών κλπ) το σχολείο έχει καταρτίσει σχέδιο εκτάκτων αναγκών και γίνονται οι προβλεπόμενες «ασκήσεις ετοιμότητας».Σε περίπτωση χιονόπτωσης παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας ή της Περιφέρειας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

10. Επικοινωνία με το σχολείο

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Δ/νση του σχολείου και τους εκπ/κούς (στα διαλείμματα) : 2237022266

Συνάντηση γονέων/κηδεμόνων με τη Διεύθυνση του σχολείου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

 

Ιστοσελίδα σχολείου: http://1dim-karpen.eyr.sch.gr/

 

 

11. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου

 

    Πρωινό Πρόγραμμα:  08:15 -13.15

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00 ? 08.15

15΄

Υποδοχή μαθητών

08.15 ? 09:40

85΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 ? 10:00

20΄

διάλειμμα

10:00 ? 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30? 11:45

15΄

διάλειμμα

11:45 ? 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 ? 12:35

10΄

διάλειμμα

12.35? 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

 (Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοήμερο Πρόγραμμα : 13.20  - 16:00

(πρόωρη αποχώρηση 15.00 )

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

13.15 ? 13.20

Αποχώρηση μαθητών/τριών του υποχρεωτικού προγράμματος - Μετάβαση μαθητών/τριών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13.20 ? 14.00

40΄

Σίτιση - χαλάρωση

14:00 ? 14:15

15΄

διάλειμμα

14:15 ? 15:00

45΄

1η διδακτική ώρα

15:00 ? 15:15

15΄

Διάλειμμα

15:15 ? 16:00

45΄

2η διδακτική ώρα

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Είμαστε συνοδοιπόροι στο έργο του σχολείου. Με μια καλή συνεργασία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά σας θα χαίρονται, θα μαθαίνουν, θα δημιουργούν, θα συνεργάζονται και θα παίζουν .

Κοινός στόχος είναι η πρόοδος των μαθητών, καθώς και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες.

Έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε μαζί σας, ώστε να επιλύονται

οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν, πάντα με σκοπό το όφελος των παιδιών σας.

Ευχόμαστε ολόθερμα

υγεία σε εσάς και τα παιδιά σας

και Καλή Σχολική Χρονιά !

 

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής

και  οι

Εκπαιδευτικοί

του Σχολείου